Levering binnen 2 werkdagen

Gratis retourneren

Kortingen tot wel 90%

Account 
Toggle Nav
Sluiten
  • Menu
  • Setting

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Lifestyledeal.nl

Lifestyledeal.nl is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 62266551
BTW nr. NL107120409B01 

1. Algemeen

Onder Lifestyledeal.nl wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de website verstaan als Firma Reinders, 
Gevestigd en kantoorhoudende op de Boterbloem 104, 7772 NM te Hardenberg, Nederland.

E-mailadres: info@lifestyledeal.nl

Telefoonnummer:

G.M Reinders 0615574639

Bij geen gehoor:

H.M Reinders 0653604391

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Lifestyledeal.nl als leverancier van zaken optreedt.

3. Onjuistheden

Lifestyledeal.nl is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Lifestyledeal.nl die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

4.Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief verschuldigde omzetbelasting.

5. Bezorgkosten

Alle prijzen van de zaken op de site zijn exclusief bezorgkosten.
De bezorgkosten worden afzonderlijk vermeld bij het product en tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag en bestelling.
 
6. Levering en levertijd

6.1 Lifestyledeal.nl zal zich inspannen om de bestelde zaken zoals vermeld bij de productomschrijving na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, op het afleveradres af te leveren, mits voorradig. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een 06-nummer.
6.2 Bovengenoemde levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
6.3 Lifestyledeal.nl zorgt voor bezorging per post of voor verzending op enige andere wijze ter keuze van Lifestyledeal.nl.
6.4 Lifestyledeal.nl is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Lifestyledeal.nl gedragen.
 
7. Veilig betalen

7.1 Lifestyledeal.nl biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen:
7.2 PayPal: Indien de koper in het bezit is van een PayPal-account, kan er voor gekozen worden via PayPal te betalen. PayPal draagt zorg voor de correcte afschrijving van het totaalbedrag van creditcard of bankrekening van de koper.
7.3 iDeal: Voor Nederlandse kopers is het mogelijk om via iDeal te betalen. iDeal is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan de koper een betaling uitvoeren. Stap 1. De koper kiest bij het bestellen op Lifestyledeal.nl voor iDeal als betaalmethode. Stap 2. De koper kiest de bank waarbij hij een betaalrekening heeft. Stap 3. De koper bevestigt de betaling via de beveiligingsmethode van Internet Bankieren (e.dentifier voor ABN AMRO) Stap 4. De betaling wordt direct verwerkt. 

Return Policy van Lifestyledeal.nl

In geval van vragen over retouren, ruilen en garanties, kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice via support@lifestyledeal.nl
Hieronder de regels met betrekking tot de zichttermijn van lifestyledeal.nl en eventuele garantie.

Zichttermijn

Voor zover niet anders aangegeven, heeft de koper na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren.

Indien de koper van het herroeping recht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Lifestyledeal.nl retourneren, volgens de door Lifestyledeal.nl aangegeven redelijke en duidelijke instructies. Hiertoe dient de koper binnen 14 dagen na ontvangst van het product op het afleveradres contact op te nemen met de klantenservice van Lifestyledeal.nl dit bij voorkeur zowel telefonisch als per mail.

De verzendkosten in verband met de retourzending van het product komen voor rekening van de koper. Rembourszendingen of niet-gefrankeerde zendingen worden niet door Lifestyledeal.nl in ontvangst genomen. Bij ontbinding binnen de genoemde termijn zal Lifestyledeal.nl binnen 30 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door de koper betaalde bedrag terugbetalen.

De volgende producten kunnen in het geheel niet worden geretourneerd:
a) producten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Lifestyledeal.nl geen invloed heeft;
b) producten die: 1) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; 2) duidelijk persoonlijk van aard zijn; 3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 4) snel kunnen bederven of verouderen;
c) audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;
d) kranten en tijdschriften.

Garantie

De 'niet-goed-geld-terug-garantie' bij Lifestyledeal.nl staat er voor in dat geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Lifestyledeal.nl betaalt, na ontvangst van wat verzonden, het volledige aankoopbedrag binnen 30 dagen retour als blijkt dat de producten anders zijn dan de bestelde producten of draagt zorg voor een herstelzending. Lifestyledeal.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan koper geleverde product. De garantietermijn van Lifestyledeal.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan
- onoplettendheid, of 
- opzettelijke beschadiging, of 
- nagelaten verzorging.

Bovendien vervalt de aanspraak op garantie indien anderen dan Lifestyledeal.nl zonder toestemming van Lifestyledeal.nl herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

Persoonsgegevens en Privacy

Jouw privacy is voor ons erg belangrijk. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Lifestyledeal.nl dan ook strikt nageleefd. Je hebt bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid jouw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk door in te loggen op onze site en de gegevens te bekijken in het 'mijn account' gedeelte van Lifestyledeal.nl.

Lifestyledeal.nl zal de door jou verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van je bestelling en zullen nog zolang worden bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Lifestyledeal.nl garandeert dat alle persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg zullen worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enig andere wijze ter beschikking zullen worden gesteld aan derden.